Konferencje

2015

  1. II Międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Dąbrowa Górnicza, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Ekonomiczny, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Szkoła Główna Handlowa, Zakład Zarządzania Innowacjami w Instytucie Przedsiębiorstwa, Dąbrowa Górnicza 21-22 maja 2015; prelegent: „Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce”. /program/
  2. „XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, „Strategie budowanie e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju”, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, Nałęczów 25-27 maja 2015; prelegent: E-government w Polsce, założenia a wymiar rzeczywisty. /program/
  3. Międzynarodowa konferencja naukowa Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 29 maja 2015; prelegent: Wpływ samorządu lokalnego na rozwój regionalny na przykładzie województwa lubelskiego. /PROGRAM/
  4. Międzynarodowa konferencja naukowa: Europa XXI w. Stagnacja czy rozwój, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 29 maja 2015; prelegent: Fundusze europejskie – stymulanta i destymulanta rozwoju. /program/
  5. Międzynarodowa konferencja naukowa: Sektor non-profit w Europie, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 30 maja 2015; prelegent: Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej. /program/
  6. Międzynarodowa konferencja naukowa: Ekonomia umiaru – realna perspektywa?, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 9 czerwca 2015; prelegent: Falsyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego w skwantyfikowanym systemie sprawozdawczym w układzie regionalnym. /program/
  7. Konferencja naukowa: Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Radzionków, 9-10 czerwca 2015; prelegent: Odmienne priorytety rozwojowe polskich województw w kontekście absorpcji funduszy europejskich w latach 2004-2013. /program/
  8. Konferencja naukowa: Edukacja – praca – rozwój, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie, Chełm 19 czerwca 2015; prelegent: Potencjał rozwojowy powiatów chełmskich.

2014

 

Leave a Reply