Badania naukowe

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie prowadzenia badań, opiniowania projektów, recenzji prac naukowych zapraszam do współpracy: dorotajegorow@kul.pl.

Oczywiście w przypadku prac naukowych deklaruję współpracę w charakterze nieodpłatnym.

 

 • 1. Kierownik projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Numer umowy POPT 03.01.00-00-002/07 z dnia 22 lipca 2009 r. „Odmienność regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki spójności na przykładzie Lubelszczyzny. Rekomendacje do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego”.
 • 2. Kierownik projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Numer umowy DKS/BGD-II/POPT/180/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. „Krajowe polityki publiczne a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju polski”.
 • 3. Kierownik badań naukowych w ramach projektu innowacyjnego testującego w obszarze jakości zarządzania JST – projekt ogólnopolski realizowany przy współpracy z MSWiA (5.2.1 PO KL), Stowarzyszanie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w okresie od marca do września 2011 r. Nr projektu: POPT 03.01.00-00-002/07.
 • 4.    Nature of contribution in the project:    Principal Investigator (the author of the project, construction of a questionnaire, grouping and processing of quantitative data, quantitative and qualitative analysis of existing data – a public database, desk research, construction and editing of the report – the monograph)
  Project title:    Przedsiębiorczość społeczna w nowej odsłonie. Ewaluacja wdrażania rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatów chełmskich     Project ID:    1
  Sources of funding:    Civic Initiatives Fund / Minister of Social Policy    Amount of funding:    30 000,00 PLN
  Places of project implementation:    Chelm    Project duration (years):    0,6
  List of the most important publications:    D. Jegorow (editor), Przedsiębiorczość społeczna w nowej odsłonie. Ewaluacja wdrażania rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatów chełmskich, monograph by many authors, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chelm, 222 pages.5.    Nature of contribution in the project:    Principal Investigator (the author of the project, construction of a questionnaire, grouping and processing of quantitative data, quantitative and qualitative analysis of existing data – a public database, desk research, construction and editing of the report – the monograph)
  Project title:    Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju     Project ID:    POKL.08.01.02-06-047/10
  Sources of funding:    European Social Fund (ESF) / Human Capital Operational Programme / Marshal Office of the Lubelskie Voivodship in Lublin    Amount of funding:    360 000,00 PLN
  Places of project implementation:    chelm, hrubieszow, tomaszow lubelski, wlodawa, biala podlaska    Project duration (years):    1,5
  List of the most important publications:    D. Jegorow (editor), Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą dla powiatu bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i włodawskiego, monograph by many authors, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chelm 2012, 552 pages.6.    Nature of contribution in the project:    Principal Investigator (the author of the project, construction of a questionnaire, grouping and processing of quantitative data, quantitative and qualitative analysis of existing data – a public database, desk research, construction and editing of the report – the monograph)
  Project title:    Praktyczne kształcenie ustawiczne     Project ID:    POKL.09.03.00-06-030/10-00
  Sources of funding:    European Social Fund (ESF) / Human Capital Operational Programme / Marshal Office of the Lubelskie Voivodship in Lublin    Amount of funding:    150 000,00 PLN
  Places of project implementation:    Lublin    Project duration (years):    2
  List of the most important publications:    D. Jegorow (editor), A. Pawelec-Weremkowicz, Edukacja ustawiczna a wyzwania współczesnej gospodarki. Trwałość i efektywność kształcenia dorosłych na przykładzie Lubelszczyzny (Cz. 1), monograph, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chelm 2012, 94 pages.
  D. Jegorow, Edukacja ustawiczna a wyzwania współczesnej gospodarki. Trwałość i efektywność kształcenia dorosłych na przykładzie Lubelszczyzny (Cz. 2), monograph, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chelm, 98 pages.

Leave a Reply