Konferencja naukowa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Katedra Zastosowań Matematyki

 

zaprasza

 

8 kwietnia 2016 r. na

 

Konferencję naukową pt.

 

Wzrost czy rozwój – skwantyfikowany opis procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych

 

 

 

Kwantyfikacja w ekonomii

Falsyfikacja rzeczywistości w skwantyfikowanym systemie sprawozdawczości

Dylematy pomiaru zjawisk społecznych i gospodarczych

Ilość versus jakość w identyfikacji zjawisk i procesów społecznych oraz gospodarczych

Modelowanie matematyczne w opisie zjawisk i procesów społecznych oraz gospodarczych

Modelowanie procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w oparciu o dane ilościowe

Statystyka publiczna, jako narzędzie dostarczania informacji do polityk publicznych i działalności gospodarczej

Użyteczność danych statystyki publicznej

Wartość poznawcza informacji publicznej prezentowanej w postaci danych ilościowych

Identyfikacja aktualnych stanów procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w wymiarze ilościowym

Statystyka jako instrument polityki

 

 

 

Konferencja odbędzie się w CTW-114,

Al. Racławickie 14, Lublin

Wstęp wolny

 

Referaty wygłoszone podczas konferencji opublikowane zostaną w Rocznikach Ekonomii i Zarządzania (6 pkt. MNiSW) po otrzymaniu pozytywnej recenzji.

 

Wymogi dotyczące opracowania publikacji: https://tnkul.pl/roczniki-ekonomii-i-zarzadzania.

 

Zgłoszenie wraz z podaniem tytułu referatu prosimy kierować na adres dr Doroty Jegorow: dorotajegorow@kul.pl.

Leave a Reply