Konferencja naukowa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Katedra Zastosowań Matematyki

 

zaprasza

 

29 kwietnia 2016 r. na

 

Konferencję naukową pt.

 

Przedsiębiorczość a rozwój społeczno-gospodarczy

 

 

 

Ewolucja przedsiębiorczości

Pomiar przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość a rynek pracy

Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczy uniwersytet

Przedsiębiorca versus pracodawca

Kapitał ludzki a przedsiębiorczość

Kapitał społeczny a przedsiębiorczość

Środowiskowe implikacje przedsiębiorczości

Polityka wspierania przedsiębiorczości

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Otoczenie formalno-prawne przedsiębiorczości

Rozwój lokalny

Rozwój regionalny

 

 

Konferencja odbędzie się w CTW-114,

Al. Racławickie 14, Lublin

Wstęp wolny

 

Referaty wygłoszone podczas konferencji opublikowane zostaną w Rocznikach Ekonomii i Zarządzania (6 pkt. MNiSW) po otrzymaniu pozytywnej recenzji.

 

Wymogi dotyczące opracowania publikacji: https://tnkul.pl/roczniki-ekonomii-i-zarzadzania.

 

Zgłoszenie wraz z podaniem tytułu referatu prosimy kierować na adres dr Doroty Jegorow: dorotajegorow@kul.pl.

 

 

Leave a Reply